Het bestuur

Wij zijn een groepje enthousiaste vrijwilligers van verschillende etnische achtergronden en verschillende leeftijden. Dat maakt ons bestuur zo bijzonder! Degenen die een Afghaanse achtergrond hebben, vormen een mooie brug tussen Afghanistan en Aainda, degenen die in Nederland geworteld zijn de brug tussen Aainda en de Nederlandse samenleving. Als bestuur hebben we veel opleiding genoten, in heel verschillende richtingen; zowel de technische opleidingen als ook de sociale wetenschappen zijn bij ons vertegenwoordigd. En elk van ons heeft zijn eigen werkervaringen en kwaliteiten, die ons tezamen tot een zeer veelzijdig, maar vooral enthousiast en gemotiveerd team maken. Samen kunnen we een verschil maken!

"Samen kunnen we een verschil maken!"

Al het werk binnen Aainda is vrijwilligerswerk. Het bestuur zet daarvoor de eigen deskun­digheid, capaciteiten en tijd in. Die inzet is letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar. Er worden daarvoor geen geldelijke ver­goedingen gegeven aan het bestuur (klik hier voor het beloningsbeleid). Het bestuur van Aainda bestaat uit de volgende leden:

Parwin Zamani (Voorzitter)

Inge Melchior (Secretaris)

Farangis Hassani (Secretaris)

Afshan Anzar (Penningmeester)