DSC03229-2.jpg
Afghan Class.jpg
DSC03229-2.jpg

Aainda


SCROLL DOWN

Aainda


Aainda

Het doel van Stichting Aainda - Aainda betekent TOEKOMST - is, om met hulp 
van modern educatief materiaal de leskwaliteit voor Afghaanse 
meisjesscholen te verbeteren. 
Nieuwe technologieën, internettoegang en bekendheid met de buitenwereld 
zijn belangrijk. Ook informatie over eigen rechten is nodig om een zelfstandig 
leven op te bouwen. Het licht van kennis kan hen helpen om hun eigen leven te 
redden van afhankelijkheid en geweld. 
Op deze manier onderkennen jonge vrouwen hun eigen kracht, waarmee zij 
als gelijkwaardige staatsburgers een bijdrage kunnen leveren aan de 
wederopbouw van hun land. Daarnaast is het ontwikkelen van solidariteit 
tussen Nederlanders en Afghanen een belangrijk doel.

Afghan Class

Photo by S. Webb/CC BY 4.0

Naar Kabul!

In mei dit jaar ben ik naar Kabul geweest om de twee geselecteerde meisjesscholen - Sir Asia en Mahjube Herawe - te helpen met basis schoolmaterialen. Met het geld dat we op dat moment verzameld hadden, hadden we de mogelijkheid om slechts 200 basisschoolleerlingen te helpen. We hebben er toen voor gekozen om 100 rugzakken voor elke school te vullen, elk gevuld met10 verschillende schoolspullen.

DSC03251.jpg
DSC03183.jpg
DSC03250.jpg
DSC03186.jpg
DSC03209.jpg
DSC03259.jpg
DSC03253.jpg
DSC03206.jpg
DSC03261.jpg
Afghan Class.jpg

Ons doel


Ons doel


Our Goals and Plan

Opgesomd heeft Aainda twee hoofd doelen:

  1. Het verbeteren van de positie van jonge Afghaanse vrouwen door te investeren in modern lesmateriaal
  2. Het creëren van solidariteit tussen Nederlanders en Afghanen in Nederland
Het eerste doel willen we verwezenlijken door middel van de volgende activiteiten:
  • Het werven van subsidies en fondsen. We hebben inmiddels een subsidie ontvangen van de gemeente Maastricht, die onze stichting erkent als bijdragend aan Integratie en Mondialisering. Ook zijn er verschillende organisaties die geïnteresseerd zijn in het subsidiëren van de activiteiten van Aainda. Daar zijn we momenteel subsidieaanvragen voor aan het schrijven.
  • Het werven van donateurs.

Het tweede doel willen we bereiken door middel van de volgende activiteiten:

Uiteraard staan deze twee doelen niet los van elkaar. We hopen dat de ontstane solidariteit tussen Afghanen en Nederlanders er voor zal zorgen dat Nederlanders zich meer betrokken voelen bij het welzijn van Afghanen en dat zij bereid zullen zijn Aainda moreel, financieel, of materieel te steunen.