Om geld/spullen in te zamelen voor Afghanistan en om solidariteit te creëren tussen Nederlanders en Afghanen; Nemen we actief deel aan culturele en maatschappelijk-relevante evenementen in de regio, Schrijven we subsidie-aanvragen voor de gemeente maar ook voor andere organisaties,   Werven we donateurs,   Organiseren we benefietbijeenkomsten, Vragen we bedrijven of zij ons materieel / met apparatuur kunnen ondersteunen, Verkopen we Afghaanse spulletjes en hapjes met een kleine winstmarge,  Werken we met alleen maar vrijwilligers,  Organiseren we kookworkshops en handwerkbijeenkomsten.

a
rijst